Foto's

Photographer's Note

Today we will jump behind the Brno trams again. This time we have a K2P tram in the photo. The tram car was manufactured by ČKD TATRA in 1977 as type K2. It was reconstructed to type K2P in 2002. The car is still operational - ie on 28.10.2021. The tram was photographed on Žerotín Square. Behind the tram we see Kounic Palace, which is a valuable Neo-Renaissance palace architecture from 1871 - 1872.

Dnes opět skočíme za brněnským tramvajemi. Na fotografii máme tentokrát tramvaj typu K2P. Tramvajový vůz byl vyroben firmou ČKD TATRA v roce 1977 jako typ K2. Na typ K2P byl rekonstruován v roce 2002. Vůz je stále provozní - tedy k datu 28.10.2021. Tramvaj byla vyfotografovaná na Žerotínově náměstí. Za tramvají vidíme Kounicův palác, což je hodnotná novorenesanční palácová architektura z let 1871 - 1872.

Nobody heeft deze opmerking als nuttig gemarkeerd

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
  • Genre: Plaatsen
  • Medium: Kleur
  • Date Taken: 2019-06-15
  • Belichting: f/0.8, 1/160 Seconden
  • Fotoversie: Originele versie
  • Date Submitted: 2021-10-28 13:15
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
View More Pictures
explore TREKEARTH